Szukaj
Close this search box.

Prawo rodzinne, a kwestia rozwodów

Spis treści

Prawo rodzinne to jeden z działów prawa cywilnego. Dotyczy on regulacji stosunków prawnych pomiędzy członkami rodziny, a także ich stosunków z osobami trzecimi. W ostatnich dekadach do najczęściej prowadzonych spraw rodzinnych na terenie Polski należą rozwody. Dotyczą one nie tylko spraw związanych z podziałem majątku, ale i określeniem praw rodzicielskich oraz kwestii związanych z ustaleniem opieki nad małoletnimi, kontaktu z nimi oraz spraw z ustaleniem ojcostwa. Do najważniejszych z zagadnień dotyczących spraw majątkowych należą m.in. wnioski o przyznanie alimentów oraz podział wspólnego majątku. O czym warto pamiętać w trakcie rozwodu?

Gdzie złożyć wniosek o pozew rozwodowy?

Czasami bywa tak, że o chyleniu się małżeństwa ku końcowi, wiemy już na długi czas przed zapadnięciem decyzji o rozwodzie. W przypadku gdy zawodzą również wszelkie mediacje, pora pomyśleć o podjęciu dalszych kroków. Odpowiednie przygotowanie może zagwarantować stronom i ich dzieciom komfortowe warunki życia w przyszłości. Aby jednak tego dokonać, należy dopełnić wszelkich procedur prawnych.

Wniosek rozwodowy, w formie pisemnej powinien zostać złożony w oddziale cywilnym Sądu Okręgowego, który jest przypisany do adresu zamieszkania, jaki jest wspólny dla obojga z małżonków. W przypadku gdy mieszkają oni osobno, wniosek ten można dostarczyć do Sądu Okręgowego, który odpowiada miejscu zamieszkania strony pozwanej w tej sprawie.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do pozwu rozwodowego?

W sprawach rozwodowych można wystąpić zarówno samemu, jak i z pomocą prawnika. W przypadku korzystania z usług adwokata składanie pozwu rozwodowego nie powinno stanowić problemu odnośnie dokumentów, jakie należy przełożyć w sądzie. Więcej formalności generuje samodzielne składanie wniosków rozwodowych. W tym wypadku, aby wniosek rozwodowy został uznany za kompletny, należy dostarczyć dokumentów takich jak:

  • Oryginał odpisu aktu małżeństwa — można go uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Odpisy aktów urodzenia dzieci — jeżeli małżonkowie je posiadają.
  • Dowód dokonania opłaty za pozew rozwodowy — lub w przypadku, gdy jedna ze stron wnioskuje o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych — oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym,
  • Dokumenty wykazujące koszty związane z utrzymaniem dzieci lub wszelkie rachunki, które dowodzą poniesionych kosztów — na wypadek orzekania o alimentach.

W sprawach rozwodowych związanych z przyznaniem alimentów niezbędne będzie także przedstawienie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach, deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, takich jak rachunki wykazujące koszty utrzymania.

Ile kosztuje rozwód?

Decydując się na wniesienie sprawy rozwodowej, należy mieć na uwadze także jej koszty. W 2020 r. opłata o wniesienie pozwu wynosiła 600 zł i jest to kwota stała. Do jej opłacenia jest zobowiązana strona, która wnosi o wszczęcie postępowania sądowego, czyli jest tzw. powodem lub powódką. W przypadku, gdy rozwód zapadnie decyzją bez orzekania o winie, połowa tej kwoty jest zwracana stronie powodowej — kosztem osoby pozwanej. Sąd wzywa osobę pozwaną do partycypacji w kosztach, przez jest ona zmuszona do zwrotu 150 zł stronie powodowej. Koszty te wzrastają jeżeli sprawa dotyczy także kwestii podziału majątku — o 300 zł (małżonkowie zgadzają się w tej kwestii) bądź 1000 zł (jeżeli nie są oni zgodni).

Prawo rodzinne jest niezwykle złożone, w związku z czym dla osoby, która nie jest biegła w prawie, może być ono dość zawikłane. Dlatego w tego typu sprawach warto udać się z prośbą o pomoc do specjalisty (adwokata, radcy prawnego), który pomoże odnaleźć się w gąszczu zawiłości prawnych. Dzięki temu postępowanie sądowe może zostać zakończone najszybciej jak to możliwe. Z pomocą prawnika łatwiej jest również dochodzić swoich roszczeń względem byłego partnera.

Partnerem artykułu jest Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Powiązane artykuły