Szukaj
Close this search box.

Rozwód bez orzekania o winie

Spis treści

Wiele osób decyduje się na złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Bez wątpienia to rozwiązanie ma swoje zalety. Zwykle takie postępowanie jest szybsze niż w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Plusem tego rozwiązania jest także mniejszy stres, którego w przypadku rozwodu warto sobie zaoszczędzić. Kiedy zatem można zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Jak złożyć pozew o rozwód?

Niezależnie od tego czy jest to rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie jednego lub obojga partnerów, konieczne jest aby spełnione zostały wszystkie przesłanki do udzielenia rozwodu. Orzeczenie rozwodu wydawane jest wyrokiem sądu – nie ma innej drogi, aby uzyskać rozwód. Dla sądu najważniejsze jest, aby spełnione zostały przesłanki, które wskazuje Kodeks Cywilny. Taką przesłanką jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, wskazując ją sąd bada czy nastąpił rozpad więzi:

  • fizycznej,
  • emocjonalnej,
  • gospodarczej.

Warto podkreślić, że nie może żądać rozwodu małżonek, który ponosi całkowitą winę za rozpad małżeństwa. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy oboje małżonkowie zgodnie takiego rozwodu żądają. Podczas sprawy rozwodowej sąd bada, czy spełnione zostały przesłanki oraz czy rozpad pożycia jest trwały i nie ma szans na poprawę sytuacji.

Aby uzyskać rozwód pierwszym krokiem jest napisanie i złożenie do sądu pozwu rozwodowego. Podstawowym kosztem uzyskania rozwodu jest opłata sądowa, która aktualnie wynosi 600 złotych, niezależnie od tego czy składa się pozew o rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie. Konieczne jest, aby w pozwie wskazać, że nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego na trzech płaszczyznach: fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej. Dobrze napisany pozew może w znacznym stopniu przyspieszyć sprawę rozwodową. Jeśli nie mamy doświadczenia i wiedzy nie warto ryzykować – lepiej zwrócić się o pomoc do profesjonalisty.

Gdzie złożyć pozew o rozwód

Pozew rozwodowy z zasady składa się w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. W pozwie muszą się znaleźć ważne kwestie, których brak zostanie uznany za brak formalny i przedłuży postępowanie. W każdym pozwie rozwodowym muszą się znaleźć następujące elementy:

  • wskazanie powoda,
  • wskazanie pozwanego,
  • podanie imion, nazwisk, adresów oraz numerów pesel stron pozwu,
  • określenie sądu właściwego dla sprawy,
  • wnioski pozwu,
  • określenie czy jest to pozew z orzekaniem o winie czy pozew bez orzekania o winie.

Jeśli złożony został pozew rozwodowy bez orzekania o winie konieczne będzie aby podczas rozprawy małżonkowie złożyli zgodny wniosek. Na jego podstawie sąd odstępuje od orzekania o winie. Z pewnością takie podejście do sprawy przyspiesza postępowanie. Pozew o rozwód bez orzekania o winie ma także inne konsekwencje – po ogłoszeniu wyroku żadne z małżonków nie jest winne za rozpad małżeństwa.

Warto pamiętać, że rozwód bez orzekania o winie pozbawia strony możliwości wystąpienia o alimenty, które mogą zostać zasądzone jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Podczas rozwodu rozstrzygane są także kwestie związane z opieką nad małoletnimi dziećmi i alimentami. Jeśli rodzice nie zdecydują się na opiekę naprzemienną sąd nie może nie rozstrzygać o alimentach. Każdy z rodziców jest zobowiązany do równego przyczyniania się do zaspokajania potrzeb dziecka, jeśli więc jednemu z rodziców przyznano opiekę nad dziećmi, drugiemu z rodziców zostaną zasądzone alimenty na rzecz dzieci.

Nawet jeśli do sądu złożony został pozew rozwodowy bez orzekania o winie nie jest to sytuacja nie odwracalna. W toku sprawy istnieje możliwość zmiany, każdy z małżonków ma możliwość zmiany wniosku. Warto rozważyć wady i zalety pozwu bez orzekania o winie, najlepiej poradzić się w tej kwestii pełnomocnika.

Czy można samemu napisać pozew o rozwód?

Nie ma obowiązku, aby pozew o rozwód pisał prawnik, nie ma także konieczności korzystania z usług pełnomocnika do prowadzenia sprawy rozwodowej. Takie rozwiązanie często się jednak nie opłaca. Bez odpowiedniej wiedzy ciężko zadbać o swoje interesy w należyty sposób. Dlatego nawet jeśli między małżonkami nie ma konfliktu lepiej poradzić się pełnomocnika zarówno w kwestii pozwu i rozwodu.

Niezależnie od tego czy będzie to pozew o rozwód bez orzekania o winie, czy też pozew wskazujący na winę małżonka istnieje możliwość samodzielnego napisania pozwu. Najistotniejsze jest, aby wskazać i udowodnić w pozwie, że nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że między małżonkami nie ma już więzi – gospodarczych, fizycznych i emocjonalnych. Wyraźne wskazanie na te przesłanki może przyspieszyć przebieg sprawy i ułatwić otrzymanie wyroku rozwodowego.

Oczywiście, nawet jeśli obie strony zgadzają się aby rozwód nie zakończył się orzeczeniem o winie jednego z nich sprawa wcale nie musi być prosta. Szczególne komplikacje mogą wystąpić kiedy w grę wchodzą kwestie opieki nad małoletnimi dziećmi, alimenty czy podział majątku. Dobrze jest móc w takich sytuacjach polegać na pomocy profesjonalisty. Koniec końców, nie zawsze samodzielne pisanie pozwu rozwodowego jest rozwiązaniem najtańszym. Warto dobrze przemyśleć tę kwestię i jeśli istnieje taka potrzeba oddać sprawę w ręce doświadczonego pełnomocnika.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Lucyna Szabelska.

Powiązane artykuły